لیبل ، رول
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

مدیریت رنگ در چاپ افست

نوشته شده توسط:رول لیبل
سه شنبه 22 تیر 1395-11:11 ق.ظ

مدیریت رنگ در چاپ افست

رول
مدیریت رنگ در چاپ افست
به دست آوردن رنگ های مطلوب و مورد تأیید مشتری و یا مطابق ارژینال در کار چاپی، همیشه یکی از چالش های اساسی
به دست آوردن رنگ های مطلوب و مورد تأیید مشتری و یا مطابق ارژینال در کار چاپی، همیشه یکی از چالش های اساسی در صنعت چاپ بوده است.این مسأله به خاطر عوامل فراوانی که در آن مؤثر هستند، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. ولی دانشی در این زمینه شکل گرفته که به مدیریت رنگ موسوم است.مدیریت رنگ، همه عوامل و مراحل مؤثر در شکل گیری رنگ در چاپ را از مرحله قبل از چاپ تا پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
مدیریت رنگ؛ مدیریت کیفیت
مدیریت رنگ بخشی از یک سیستم کنترل کیفیت جامع است و به مسیری که رنگ از مرحله طراحی تا چاپ پشت سر می گذارد، مربوط میشود: کارآیی اندازه ها با استفاده از سیستم های گردش کار پیش از چاپ دیجیتال، شبکه سازی و تنظیمات ماشین چاپ با پشتیبانی نرم افزار، افزایش پیدا می کند. گردش کار رنگ شامل این مراحل می شود:
- تنظیم ماشین چاپ
- تعیین استانداردهای رنگ و مقادیر آن
- انتخاب لاستیک سیلندر مناسب و مرکب
- ایجاد شرایط استاندارد برای تولید چاپ
- کنترل کیفیت از طریق اندازه گیری و نظارت در طول فرآیند چاپ
- تولید فیلم یا پلیت و ارزیابی کیفیت آن ها
- کالیبره کردن دستگاه کامپیوتر به پلیت
  و اسکنرهای پلیت 3 CIP - هماهنگ کردن داده های
- تهیه پروف (نمونه گیری یا مشاهده آخرین وضعیت کار در هر مرحله)
- ارزیابی کیفیت پروف ها
 (کنسرسیوم بین المللی رنگ)که به اصلاح اثر انگشت یا ICC  برای ساخت پروفایل های استاندارد (Test charts) - چاپ جداول ویژه
 ماشین چاپ نامیده میشود.Finger Prints
 )برای استاندارد چاپی ویژه هر کار ICC- ساخت پروفایل خروجی (فایل های
 برای هریک از تجهیزات از جمله مونیتور، اسکنر، پروفر و غیره ICC - ساخت پروفایل
- ضمیمه کردن و فعال کردن تنظیمات مدیریت رنگ در تولیدات نرم افزاری
به فرآیندها فکر کنید.
در بحث مدیریت رنگ آن چه اهیمت دارد این است که کلیه مراحل کار به عنوان فرآیندهای جداگانه (از جمله کامپیوتر به پلیت )به حساب بیایند زیرا هر کدم تابع نوساناتی هستند که تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله عملکرد لیزر، دولوپر، پلیت یا فیلم قراردارند.
یک سیستم مدیریت رنگ تنها در حالتی می تواند خوب عمل کند که هر کدام از مراحل کاری به طور جداگانه و در نهایت کل گردش   هر فرآیند نباید معین شود و نوسانات و وضعیت های(Mean Value)کار از استاندارد خاصی تابعیت کند. به همین خاطر مقدار میانگین
 که هرگز نباید به آن ها رسید در نظر گرفته شود. هنگامی ک تحت شرایط استاندارد (Extrem Values)خاص و مقدارهای حداکثری
نیز باید بدون هیچ مشکلی و در هر زمان باز تولید شود.
کیفیت سیستماتیک
برای موفقیت مدیریت کیفیت در دراز مدت باید هر مرحله به طور مستمر کنترل شودو با استانداردهای ثبت شده منطبق شود. استانداردها باید برای همه فرآیند ها تعریف شوند و نه یک جزو آن به عنوان مثال کلیه ماشین آلات چاپ در چاپخانه باید به گونه ای تنظیم و راه اندازی شوند که هر کار را بتوان روی هر ماشینی چاپ کرد و نتیجه نیز تا حد ممکن یکسان باشد.این کار باعث می شود تا حفظ استاندارد آسان شود و از سوی دیگر کارآیی و انعطاف نیز افزایش یابد. برای راه اندازی و استفاده از مدیریت رنگ بهتر است که ابتدا از ماشین چاپ شروع کرد و سپس به پیش از چاپ رسید. این رویکرد باعث می شود تا مراحل کار در انتهای زنجیره تولید قابل محاسبه شده و از بروز خطا تا جایی که ممکن است پر هیز شود.
تولید بالاتر
یکی از مزایای عمده مدیریت رنگ کنترل کیفیت در سر منشأ آن است تا از این طریق هیچکس مجبور نباشد اشتباهی را که دیگری انجام داده، تصحیح کند. برای دستیابی به این هدف به هیچ سیستم کنترل پیچیده و گران قیمتی نیاز نیست.
کافی است یک چک لیست که تمام مراحل کار درآن ثبت شده تهیه شود. این کار باعث خواهد شد تا خطاها در محل بروز آن و افرادی که مسؤول این اشتباهات هستند شناسایی شوند و بلافاصله در رفع آن اقدام شود. اشتباهات کمتر به سهم خود تولید بالاتر و صرفه جوییی در مواد مصرفی نمونه ها، فیلم و کاغذ را به ارمغان می آورد.
کار آیی و اعتماد به نفس
چاپخانه هایی که مدیریت رنگ را به کارمی گیرند رفته رفته اعتماد به نفس بیشتر و کار آیی بهتری پیدا می کنند. مهم تر اینکه آن ها مطمئن می شوند که می توانند کار مشتری را با کیفیتی که می خواهد و در زمان تعیین شده، تحویل بدهند. این مزیت باعث می شود تا مشتری به چاپخانه نیز وفادار بماند زیرا همواره کیفیت خوب به دست می آورد.
یکی از عواملی که در موفقیت دراز مدت سیستم مدیریت کیفیت تأثیر مهمی دارد این است که قابلیت ها و دانش مربوطه در خود چاپخانه فراهم شود و به بیرون وابسته نباشد. به همین خاطر انتخاب افرادی درون شرکت برای به کارگیری و توسعه مفاهیم مدیریت رنگ توسعه می شود. اگر این کار به یک متخصص در خارج از چاپخانه سپرده شود همواره این خطر وجود دارد که در شرایطی سیستمی که با زحمت زیاد طراحی و راه اندازی شده از کار بیفتد. از سوی دیگر کیفیت باید یک فلسفه درون سازمانی باشد به گونه ای که کلیه اعضای تیم های تولید، فروش و مدیریت نسبت به آن تعهد داشته و از آن پیروی کنند. این فلسفه تنها با آموزش هایی که درون چاپخانه انجام می شود در ذهن کارکنان ریشه می دواند.  
تعریف استاندارد های رنگ
 (کنسرسیوم بین المللی رنگ)و همچنین استاندارد ایزو برای چاپ  ICCمقادیر یا ارزش های کالریمتریک و دنسیتومتریک استاندارد
 اعمال میشوند.CMYK افست و مرکب های چاپ تنها در مورد چهار رنگ اصلی
به عنوان مثال می توان استاندارد ایزو 12647 را برای چاپ افست ورقی، رول تجاری و روزنامه نام برد. این تعارف، تولید رنگ های اصلی چاپ را با کمترین تلاش تضمین می کنند و چاپکار می تواند با اعمال استانداردها به آن ها اطمینان کند. با این حال مرکب های چهار رنگ اصلی که توسط تولید کنندگان مختلف ارائه می شوند حتی با اعمال استاندارد یکسان در هنگام چاپ عملکرد متفاوتی ارئه می دهند.
رنگ های خاص یک چالش خاص را می طلبد
چاپ چهار رنگ اصلی با رعایت استانداردها، به درستی امکان پذیر است ولی رنگ های خاص (تک رنگ ها) چالش های خاص را دارند. رنگ های خاص در بعضی کارها به چهار رنگ اصلی اضافه میشوند. ساختن مرکب برای رنگ های خاص همواره باید در خارج ماشین از چاپ  (Nominal)انجام شود و با کمک تجهیزات اندازه گیری دستی مقادیر کالریمتریک آن ها کنترل شود. این مقادیر باید با مقادیر  اسمی هماهنگ باشند. برای مشتریان سخت گیر می توان این اندازه ها را ثبت کرد و از این طریق به آن ها اثبات کرد که مقادیر دلخواه در این اندازه گیری به دست آمده است. اگر رنگ های خاص از تولید کنندگانی خریداری شده که آنها را در کارخانه از قبل مخلوط کرده و به صورت آماده در اختیار مشتریان قرار می دهند باید از این تولید کنندگان خواسته شود تا مقادیر کالریمتریک برای ورق های چاپ شده را به طور جداگانه ارائه دهند. این مقادیر باید با تولید چاپی واقعی متناسب و منطبق باشند.
چند توصیه برای اندازه گیری رنگ
 ساخت یک سازنده استفاده کنید.CMYK-برای کاهش نوسانات و تغییرات در چاپ تا آنجایی که امکان دارد از رنگ های
-استانداردهای مقدار رنگ را براساس نوع کاغذ مورد استفاده از جمله مات، براق، سبک و غیره طبقه بندی کنید. زیرا تاثیر یک نوع کاغذ بر تغییرات چاپی، بسیار کم تر از تاثیر مرکب و محلول سیستم آب است.
-کنترل دمای واحد مرکب زنی به حفظ یکدستی و انسجام رنگ (به ویژه در ماشین های چاپ با نوردهای مرکب متعدد)کمک میکند.
-به طور معمول تجهیزات اندازه گیری رنگ سازندگان مختلف، ممکن است در اندازه گیری یا رنگ یا مرکب مقادیر یکسان را نشان ندهند. به عنوان مثال تجهیزات اندازه گیری دستی مختلف ساخت یک سازنده نتایج متفاوت به نمایش می گذارند. به همین خاطر و سپس این دستگاه تنها باید در یک (Finger print) مشخصات هر دستگاه باید جداگانه شناسایی یا به اصطلاح انگشت نگاری
چاپخانه مورد استفاده قرار بگیرد. سیستمهای اندازه گیری پیشرفته که روی خود ماشین چاپ تعبیه می شوند اغلب آنقدر هماهنگ هستند که هر کدام نتایج قابل مقایسه ای نشان می دهند ولی نتایج ممکن است با نتایجی که تجهیزات دستی نشان می دهند متفاوت باشد.
-اطلاعات دقیق توسط کتابچه راهنمای استاندارد سازی فوگرا و استاندارد ایزو 12647 در زمینه مدیریت رنگ ارائه می شود.
لاستیک ها و مرکب های چاپ
 در تصاویر ترامه ایفا (Tone Value)علاوه بر سطوح چاپ پذیر، لاستیک ها و مرکب ها نیز رل مهمی در تعیین افزایش میزان تن ها
می کنند.
(Tone Value) به عنوان مثال میزان مرکب زنی یک بخش تنپلات ممکن است با استاندارد هماهنگ باشد ولی میزان افزایش تن ها
 برای کاهش و افزایش ضخامت (Slides ink) ممکن است بسیار بالا یا بسیار پایین باشد. در چنین حالتی باز یا بسته کردن شیر مرکب
 و تنپلات ها در تصاویر به یک(Gray Balances)لایه مرکب، کمکی نمی کند به ویژه هنگامی که تنظیم سایه روشن های خاکستری
اندازه اهمیت داشته باشند.
میزان سختی یا فشار پذیری لاستیک ها برافزایش مقدار تن ها تاثیر می گذارد و از سوی دیگر محلول سیستم آب، دمای مرکب، ویسکوزیته مرکب و مشخصات ویژه ای که هر سازنده ای در تولید مرکب خود اعمال می کند نیز بر افزایش مقدار تن ها تاثیر می گذارند. در بیشتر موارد بهتر است انتخاب نوع لاستیک و مرکب را تا حد ممکن محدود کرده و فقط از دو یا سه نوع مرکب و لاستیک در چاپخانه استفاده شود. از این طریق راحت تر می توان یه مقادیر استاندارد با قابلیت توید مجدد و چند باره رسید.
پس از دستیابی به یک آمیزه مناسب از مرکب و لاستیک باید تا حد ممکن ار آن برای چاپ کارهای مختلف استفاده کرد تا از این طریق تعداد استانداردهای چاپی به پایین ترین حد رسیده و چاپخانه بتواند به راحتی آن ها را کنترل کند.تولید کنندگان ماشین های چاپ اغلب برای استفاده بهینه، پیشنهاداتی درباره انتخاب مرکب لاستیک ارائه می کنند. این توصیه ها را می توان در کتابچه راهنمای استانداردسازی فوگرا نیز پیدا کرد. معمولاً اولویت برای انتخاب این مواد مصرفی میزان تولید ماشین آلات چاپ است و بهای مواد در وهله دوم مورد توجه قرار می گیرد.
کاغذ و انواع آن
کاغذ گرانترین بخش از یک محصول چاپی است و به طور معمول مشتریان و آژانس های تبلیغاتی خود نوع کاغذ مورد استفاده را تعیین می کنند. البته انتخاب آنها بیشتر بر اساس عادت انجام می شودو نه آگاهی . ولی از آنجا که تعداد تولید کنندگان کاغذ بسیار زیاد است این مسئله می تواند مشکلات فراوانی ایجاد کند زیرا رفتار کاغذهای مختلف در ماشین های چاپ متفاوت است . بسیاری از مشتریان حاضرند کاغذ خوب دیگری که بتواند کیفیت مشابه عرضه کرده و در عین حال کار تولید چاپی را تسریع کند نیز استفاده کنند.
برای اکثر کارها دلیلی وجود دارند که استاندارد خاصی برای هر نوع کاغذ تعیین شود.تنها برای کارهایی که از کیفیت بسیار بالا برخوردارند چنین شیوه ای توصیه پذیر است . حدود 85 درصد از کاغذهای موجود در بازار را می توان به چند دسته محدود تقسیم بندی کرده و برای آن ها استاندارد ارائه کرد البته چنین دسته بندی نباید بر کار چاپی نهایی تاثیر فراوان داشته باشد.
استاندارد ایزو 12647 براساس گلاسه و یا غیر گلاسه بودن، سفیدی، گراماژ و مقادیر رنگ در آزمایشگاه کاغذها را به پنج دسته تقسیم می کند:
(wood free  .Glossy Coated)-کاغذ شیمیایی گلاسه
(wood free. Matt Coated)-کاغذ شیمیایی مات
(Glossy Coated. Reel)-کاغذ گلاسه رول
(Uncoated offset.White)-کاغذ افست سفید بدون پوشش
(Uncoated offset. Yellowish)-کاغذ افست بدون پوشش با ته رنگ زرد
کاغذ های شیمیایی گلاسه و مات به طور معمول در یک گروه قرار می گیرند زیرا در بخش پیش از چاپ اغلب هیچ تفاوتی بین آنها قابل نمی شوند.
اگر چاپخانه با چند نوع کاغذ مشخص و محدود که از پیش کار آیی و کیفیت آن ها محک زده شده است، کار کند مزایای فراوانی نصیبش می شود. این مزایا شامل موارد زیر می شود:
- کاهش تعداد توقف ماشین چاپ به خاطر مشکلات کاغذ
- برنامه ریزی و تولید بهتر و روان تر
- تحویل به موقع کار و جلب رضایت مشتری
- شرایط خرید بهتر از فروشندگان کاعذ
- ارائه تصویر بهتر از چاپخانه به مشتری به خاطر کار آیی بالاتر
استفاده از کاغذ نا مرغوب به منظور کاهش هزینه های اضافی دیگری به چاپخانه دار تحمیل می کند بلکه مشتری را نیز ناراضی می سازد.
تولید استاندارد کار چاپی
هر کس به شیوه خودش کار می کند به همین خاطر دستور العمل های مشترک برای کار در چاپخانه در جهت بهبود کیفیت ضروری است. به عنوان مثال اگریک اپراتور غایب باشد. شخص دیگر باید بتواند همان کیفیتی را که اپراتور غایب به دست می آورده از ماشین چاپ به دست آورد .برای دستیابی به چنین وضعیتی آموزش داخلی اهمیت دارد زیرا کار با ماشین چاپ را نیز می توان به استاندارد تبدیل کرد. به عنوان مثال کیفیت هنگامی می توان افزایش داد که چاپکار همواره بداند پس از چاپ چند ورق، توازن میان مرکب و آب ایجاد می شود.
گزارش شماره 3279 فوگرا که در سال 1994 منتشر شه است در مورد جزییات کاملی ارائه کرده است بیرون کشیدن دهمین ورق از بخش تحویل و سپس تنظیم مرکب حاصلی ندارد هنگامی که می دانیم واحد های مرکب زنی و رطوبت دهی تنها پس از چاپ 100 ورق به ثبات دست پیدا می کند.
چنین اشتباهی نه تنها باعث نوسانات بیشتر می شود بلکه تنظیمات دقیقی را که در بخش پیش از چاپ انجام شده نیز از بین می رود. ماشین چاپی که کار آیی بالایی دارند تنها باید توسط اپراتور ها و ماشین چی های ورزیده به کار گرفته شوند. این افراد باید آگاهی کاملی نسبت به تکنولوژی داشته باشند.
توصیه (Medium ink Coverage)راه حلی که سازندگان ماشین چاپ برای تنظیم چاپ برای کار با میزان پوشش مرکب متوسط
می کنند ابتدا چاپ 100 ورق سپس توقف ماشین چاپ، اندازه گیری رنگ و ایجاد تصحیحات در صورت لزوم، کنترل رجیستر و تنظیم آن و سپس چاپ 100 ورق دیگر تکرار این مراحل است.در طول تولید کار چاپی، ورق ها باید در مقاطع طولانی و منظم کنترل شوند تا هرگونه خطا و انحرف در همان ابتدا شناسایی شود.
اندازه گیری رنگ و کنترل آن
 به چاپکار کمک میکنند تا به اهداف زیر دست پیدا (On-Press)سیستم های اندازه گیری و تنظیم رنگ که ماشین چاپ تعبیه شده ند
کند:
- دستیابی به لایه مرکب با ضخامت یکسان در کل سطح ورق
- انطباق سریع کار چاپی با نمونه و استاندارد های از پیش تعیین شده
- حفظ استانداردهای از پیش تعیین شده در طول چاپ و ثبت آن
- انطباق تصویر چاپ شده با محتوای آرت ورک
فیلم و پلیت
مراحل ظهور فیلم و پلیت در کتابچه های راهنمای مختلف و نشریات مربوط به استانداردسازی به تفصیل تشریح شده است. استاندارد سازی باعث می شود ا ماشین چی مجبور نشود اشتباهاتی را که در مرحله پیش از چاپ رخ داده برطرف کند. تولید کنندگان مختلف از   یا فوگرا می توانند عناصر مختلف کنترل(نوار کنترل دیجیتال یا آنالوگ) برای کنترل کیفیت فیلم، پلیت، System Brunnerجمله
نمونه و چاپ ارائه کنند. این عناصر کنترل کننده به ویژه برای یک سیستم تولیدی دیجیتال روان و منسجم ضروری هستند. کنترل از طریق اندازه گیری همواره بهتر و برتر از کنترل از طریق بصری است زیرا هنگامی که اشتباه رخ می دهد مقادیر اندازه گیری شده کمک می کنند تا منبع اشتباه شناسایی شود.
باید در نظر داشت که تولید پلیت ها با استفاده از ایمیچ ستر یا کامپیوتر به پلیت یک فرآیند است و به همین خاطر در معرض نوسانات و خطا قرار دارد.
شدت نورلیزر در طول زمان تغییر می کند. محموله های پلیت فیلمی که خریداری می شود حتی اگر توسط یک تولید کننده ساخته شده باشند باز هم از لحاظ واکنش های شیمیایی با یکدیگر تفاوت دارند. در مورد داروهای ظهور و ثبوت نیز این وضعیت وجود دارد به همین خاطر در این مورد نیز باید استانداردها به دقت رعایت شوند به ویژه هنگامی که یک چاپخانه دار هم از ایمیچ ستر و هم پلیت ستر استفاده  می کند در چنین وضعیتی باید مطمئن شد پلیتی که توسط پلیت ستر ظاهر می شود یا پلیتی که با استفاده از فیلم ظاهر می شود نتایج مشابهی ارائه می کنند.
سیستم های کامپیوتربه پلیت مختلف نایج گوناگونی در ماشین چاپ ارائه می کنند. به عنوان مثال پلیت نقره تصویر کمتری از مقادیر تن  واقعی خود روی کاغذ منتقل می کنند. این خطا باید در هنگام کالیبراسیون تصحیح شود.(Tone Values)های
سیستم های کامپیوتر به پلیت مختلف باید هر کدام به تنهایی کالیبره شوند.نحوه ترام گذاری نیز به سهم خود مقادیر تن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.ترام های ریز در حین چاپ چاقی بیشتری پیدا می کند. به همین خاطر باید منحنی های کالیبراسیون برای ترام گذاری   برای تجهیزات اندازه گیری تهیه شود.FMمختلف از جمله 60، 80و 120 خط در سانتی متر و همچنین ترام های
تجهیزات اندازه گیری فیلم پلیت
تجهیزات مختلف برای اندازه گیری پلیت  هر کدام ویژگی خاص خود را دارند و اندازه هایی که ارائه می کنند هر کدام با دیگری تا حدی تفاوت دارد. به همین خاطر در یک محل کار همواره باید از یک دستگاه معین در فرآیند کالیبراسیون استفاده کرد. برای ارزیابی کیفیت استفاده میشود.(Transmission Deusitometer) فیلم به طور معمول از یک دنسیتومتر انتقالی  
از آنجا که فیلم ها به صورت خطی نور دهی می شود از دنیسیتومتر برای میزان شفافیت و دنیسته فیلم و همچنین اطمینان حاصل کردن از این که داده های فایل نیز به صورت خطی نور دهی می شود از دنسیومتر برای میزان شفافیت و دنسیته فیلم و همچنین اطمینان حاصل کردن از اینکه داده ها فایل نیز به صورت خطی روی فیلم بازتولید شده اند، استفاده می شود. به عنوان مثال 50در صد در داده های فایل باید به صورت 50در صد روی فیلم منتقل شده باشد. اندازه گیری پلیت های چاپی پیچیده است. برای اندازه گیری پلیت می توان از یک دنسیتومتر، تجهیزات تحلیل و ارزیابی تصویر یا یک اسپکتروفتومتر استفاده کرد.
 و روزنه اندازه گیری  ( Ring lens)-اگر قرار است پلیت توسط یک دنسیتومتر اندازه گیری شود، دستگاه باید از سیستم لنز حلقه ای
حداقل 4 میلی متر برخوردار باشد. از سوی دیگر از هیچ نوع فیلتر پولاریزه نباید استفاده کرد. صفحه نمایش دنسیتومتر باید مقادیر تن ها را با حداقل افزایش 0/5 درصد نشان می دهد.
 (Coating)-تجهیزات ارزیابی تصویر باید حداقل از روزنه اندازه گیری 4 میلی متر برخوردار بوده و رنگ نور بایدبا رنگ پوشش پلیت
منطبق شود. در اینجا نیز دستگاه باید قادر باشد حداقل افزایش 5 درصد مقادیر تن ها را نشان دهد.
 ندارد، سپس (Coating)دستور العمل برای تمام تجهیزات اندازه گیری باید بدینگونه باشد که آن بخش از پلیت ظاهر شده که پوشش
بخشی که دارای پوشش است و در آخر مقادیر تن ها اندازه گیری شوند. باید تمام بخشها از روشن تر تا تیره ترین تن ها کنترل شوند. از این رو می توان اطمینان پیدا کرد که تن ها به خوبی روی پلیت منتقل شده اند. برای اینکه بتوان درک درستی از تمام مقادیر اندازه گیری شده پیدا کرد توصیه می شود که دستگاه اندازه گیری را به یک رایانه یا نرم افزار ویژه که می تواند کلیه مقادیر را محاسبه کرده و مشخصات انتقال تن ها را برای کنترل بصری تهیه کند وصل کنید. برخی از سازندگان می توانند بسته های آموزشی ، عناصر کنترل کننده، نرم افزار و تجهیزات اندازه گیری را به مشتریان خود ارائه کنند. برخی مواقع ترام گذاری و زوایای مختلف ترام همراه با شکل های  ظاهر می شود. در این مورد مقدار صحیح تن ها برای اتصال به CTPمتفاوت برای نقاط با یکدیگر ترکیب شده و توسط یک سیستم
به پلیت باید به دست آمده و رزولوشن، زوایای صحیح ترام ها و شکل نقاط کنترل شوند.
منبع: لیبل،رول


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو